Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Over ons arrow Terms of use
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Terms of Use
Gebruik van deze site
1. INDIANFEELINGS.com (Nieuws) is de eigenaar en exploitant van deze site.

2. Gebruikers van deze site (de gebruikers) het eens te worden gebonden door deze Algemene Voorwaarden, die zijn onderworpen aan verandering op Nieuws' enige discretie. Uw gebruik van en de toegang tot deze site geeft uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zoals ze er op dat moment.

Intellectuele Eigendom
3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site behoort tot News of haar licentiegevers, adverteerders of filialen. U krijgt geen belang bij dat de intellectuele eigendom. Alle inhoud van deze site is beschermd door Australische en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag niets doen, die interfereert met of inbreuken op de wetgeving of de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud.

4. U mag downloaden en bekijken de inhoud of het afdrukken van een kopie van het materiaal op deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u niet wijzigen van de inhoud op welke wijze dan ook (met inbegrip van eventuele auteursrechtaanduiding). Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn gereserveerd door News. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt u niet toegestaan te kopiëren, of publiceer wat je vinden op de site, zonder het copyright of handelsmerk eigenaren toestemming.

5. Niets weergegeven op de site moet worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht van gebruik van een logo, merknaam of masten hoofd weergegeven op de site, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Aansprakelijkheid & Indemnity
6. Nieuws garandeert niet de juistheid van de inhoud op de site. De inhoud wordt aan u geleverd "as is" en op een "as available" basis en op voorwaarde dat u alle verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de juistheid van de inhoud en het vertrouwen op deze op uw eigen risico. Alle inhoud op de site kan worden gewijzigd op Nieuws' eigen goeddunken en zonder aankondiging.

7. Nieuws heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die u kosten, met inbegrip van schade aan uw software of hardware, die voortvloeien uit uw gebruik van of de toegang tot deze site.

8. Nieuws garandeert niet dat de functies in de site-inhoud, zoals hyperlinks, zal worden of foutloos zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat News of de server die hem beschikbaar zijn, vrij zijn van virussen of bugs.

9. Voor zover wettelijk toegestaan, alle andere verklaringen, garanties of voorwaarden, of in statuut, de common law of anderszins zijn uitgesloten. Aansprakelijkheid van nieuws, voor elke schending van een bepaling of voorwaarde stilzwijgend door de wet beperkt is ten Nieuws' discretie, op de levering van alle diensten weer of de betaling voor de kosten van een dienst geleverd opnieuw.

10. U vrijwaart Nieuws en de met haar verbonden ondernemingen, en elk van hun directeuren, managers, werknemers en agenten tegen elke vordering, actie, verlies of kosten die deze autoriteit heeft gemaakt die voortvloeit uit uw gebruik van de site.

Third Party Content & Links
11. Deze site kan ook content van derden die onderworpen is aan die derde de bepalingen en voorwaarden van gebruik. Niets van deze site mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of een recht voor u het gebruik van die inhoud.

12. Deze site kan links bevatten naar sites van derden die geen verband houden met Nieuws en in verband waarmee News heeft geen controle of belang. Het uiterlijk van deze links op deze site geeft niet aan een relatie tussen Nieuws en die derde partij of een goedkeuring door Nieuws van die derde partij, de site of de producten of diensten waarvoor het is adverteren op deze site.

Bijdragen Content
13. Wanneer u de inhoud naar Nieuws in alle formaten, met inbegrip van tekst, foto's, grafieken, video's of audio, verleent u Nieuws een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie te publiceren die inhoud.

14. U stemt ermee in dat nieuws kan gebruiken dat inhoud op welke wijze dan ook, nu en in de toekomst. Nieuws behoudt zich tevens het recht geen gebruik te maken van de inhoud die u uploadt.

15. U garandeert dat u over alle noodzakelijke rechten, waaronder het auteursrecht, met de inhoud die u bijdragen, dat uw content niet lasterlijk en dat deze geen inbreuk maken op enig recht.

16. U vrijwaart Nieuws tegen alle juridische kosten, schade en andere kosten die kunnen ontstaan door News als gevolg van een schending van de bovenstaande garantie.

17. U ziet af van elke morele recht zonde uw bijdrage voor de toepassing van haar aan en publicatie op de site.

Algemeen
18. Gebruikers zullen geen gebruik maken van deze website voor enig doel of op enige wijze die onwettig is.