Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow De Energie-Technologie in India
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
De Energie-Technologie in India E-mail
Image Met de huidige industrialisatie en daarmee toenemende energievraag in India gepaard gaande met de groeiende energiebehoefte in het westen, zullen zowel fossiele brandstoffen als zon- wind- en waterenergie op iets langere termijn niet haalbaar zijn. Ook energie door kernsplijting levert (op termijn) een onhandelbaar afvalprobleem op.

De huidige (experimentele) reactoren zijn simpelweg te klein om energie te kunnen leveren. De wetenschap en techniek zijn klaar (al ruim een decennium) voor de bouw van een grote centrale die (in theorie) wel energie kan leveren. Het ontbreekt alleen de politiek aan wil om hier vaart achter te zetten. Er wordt jarenlang geruziet over de plek waar de centrale moet staan zonder dat er iets gebeurd. Als (bijvoorbeeld de europese) politiek zich met daadkracht zou storten op de stimulering van (onderzoek naar) kernfusie als energiebron, dan alleen kan er vooruitgang worden geboekt.

India heeft het grootste zonne-energie programma ter wereld. Zonnecellen worden in India voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. In landelijke gebieden worden de cellen gebruikt voor verlichting en elektriciteitsopwekking en in steden voor elektriciteitsvoorziening voor signalering van spoorwegen. In totaal worden meer dan 116.800 huishoudens met zonne-energie verlicht.

Behalve de zonneenergie kent India ook vele andere soorten energiebronnen.Neem bijvoorbeeld het biogas. India heeft de grootste veepopulatie ter wereld met zo’n 262 miljoen dieren. Er zijn ongeveer 75 miljoen boerenfamilies die 4 of meer stuks vee bezitten. De mest van deze dieren is genoeg voor het opwekken van elektriciteit in een kleine biogaseenheid en om op te koken. Dit wordt vooral veel toegepast in de landelijke gebieden die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en bespaart bovendien een hoop brandhout, waar eerst op werd gekookt. In totaal zijn er meer dan 3 miljoen (kleine) biogaseenheden in India, waarvan sommige door meerdere gezinnen worden gedeeld. Per jaar wordt in India ongeveer 320 miljoen ton aan oogstresten geproduceerd, wat overeenkomt met ongeveer 250 miljoen ton kolen. Door deze biomassa te gebruiken voor elektriciteitsopwekking kan er meer dan 17.000 MW geproduceerd worden.

Daarboven op zou nog eens 3.500 MW kunnen worden geproduceerd als alle 430 suikerfabrieken zouden omschakelen op co-generatie en zo hun opgewekte warmte en resten van de suikerproductie gebruiken voor elektriciteitsopwekking.Naast de wat meer traditionelere manieren voor het opwekken van duurzame energie, wordt in India ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Zoals onder meer chemische energiebronnen, waaronder brandstofcellen, energie uit waterstof, geothermische energiebronnen, biobenzines zoals ethanol en energieopwekking door middel van getijdenwerking.India heeft al meer dan 100 jaar ervaring met kleine hydro-elektrische centrales. In 1897 begon de eerste waterkrachtcentrale energie op te wekken. Sinds 1994 stimuleert de overheid de private sector om kleine waterkrachtcentrales op te zetten door middel van onder meer subsidies en lage belastingen. In totaal is er al 1463 MW aan kleine waterkrachtcentrales (tot 3 MW per centrale) opgezet en zijn er plannen voor nog 538 MW de komende paar jaar. De meeste kleine waterkrachtcentrales in India zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Er is maar een aantal zelfstandige, meestal in de landelijke gebieden. Ondanks dat deze projecten meer aandacht vragen, omdat ze door de gemeenschap onderhouden moeten worden, zijn de ervaringen over het algemeen goed.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!