Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow School in India op Humanistische leest
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
School in India op Humanistische leest E-mail
ImageIn India komt de Viveka Vidyalayam “rationalistische school” voor welke op de humanistische leest is geschoeid. Deze school ligt even buiten Chirala, aan de oostkust van India . Kinderen leren er met een open blik de wereld te bekijken. Ze leren er kritisch zijn, ze leren er dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Voorwaar geen sinecure in een land waar kastes nog altijd een belangrijke rol spelen in het sociale leven, waar godsdiensten niet zomaar naast elkaar maar vaak tegen elkaar bestaan, waar mirakelmannen kritiekloos gevolgd (én rijk gemaakt) worden…
Het onderwijs in India is heel erg cognitief gericht. Er zitten wel veel leerlingen – een 50-tal – in de klas, en men is buitengewoon streng. Leerlingen moeten erg veel leren, uit het hoofd leren ook, dril, en pakken huiswerk. Humanistische opvoeding is nodig wil men er uiteindelijk verantwoordelijke volwassenen uit krijgen, redeneert men. Men wil naast het cognitieve ook laten zien hoe mensen met elkaar moeten samenleven, wat hun sociale achtergrond is, hun levensbeschouwing, hun gender, etc. Het is belangrijk te streven naar gelijkwaardige opvoeding voor iedereen, men moet op zoek gaan naar vrijheid en verantwoordelijkheid, terwijl men zeker niet uit het oog mag verliezen dat wetenschappelijke bevindingen belangrijk zijn bij het ‘uitdiscussiëren’ van (levens)problemen.

De deelname is intens. De groep bediscussieert dan de mogelijkheden en probeert ze ook uit! Er volgt een discussie over hoe je dit kan gebruiken in de klas. In een andere groep wordt men met praktische problemen geconfronteerd: hoe organiseer je bijvoorbeeld een kringgesprek in een klas met 50 kinderen? Directeurs zijn ook benieuwd hoe je de veiligheid in de groep kan bewaren terwijl de kinderen niet allemaal netjes achter elkaar zitten? Hoe kan je er voor zorgen dat meisjes even veel aan bod komen als de jongens? En vooral ook: hoe kan je ernstige vakken toch prettig onderwijzen? De school probeerde tijdens de viering van haar verjaardag vele vooroordelen tegen die humanistische aanpak te overwinnen. En, het moeilijkste: de voortdurende strijd om genoeg financiële middelen te verzamelen. De school zit in een nieuw, aangenaam, gebouw aan de rand van de stad. Er is een schoolbus die de leerlingen ophaalt, er zijn ook een aantal kinderen intern. De bus kost geld, het internaat kost geld. Baba Rao, de stichter en directeur, wil geen kinderen uitsluiten. Maar niet iedereen betaalt schoolgeld, gewoon ook omdat het niet altijd kan.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!