Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow Werkgelegenheidsperikelen in India
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Werkgelegenheidsperikelen in India E-mail
ImageNaar verwachting zal het aantal werkzoekenden in India tussen tot 2010 met 71 miljoen toenemen, zodat India tot 2010 dus zo'n 150 miljoen banen zal moeten scheppen om volledige werkgelegenheid te creëren. De groei van de werkloosheid is niet gelijk over de deelstaten verdeeld. Vooral in de deelstaten Bihar, Rajasthan, UttarPradesh, MadhyaPradesh en Orissa zal de werkgelegenheid verder afnemen. De meeste banen worden in het westen en zuiden gecreëerd met waarschijnlijk een toenemende binnenlandse migratie als gevolg. Betrouwbare cijfers over de werkloosheid in India zijn nauwelijks voorhanden. In 2007/08 bedroeg deze volgens gegevens van India's Planning Commission 9,1 procent, wat gelijk staat aan 36 miljoen werklozen.
Slechts 7 procent van de werkgelegenheid is te vinden in de 'organised sector', waarvan tweederde weer in de publieke sector. De publieke sector heeft echter te kampen met een surplus aan werknemers, zodat de komende jaren van deze sector niet veel te verwachten is voor een verdere toename van de werkgelegenheid. Dit cijfer houdt echter geen rekening met de grote groep die niet volledig werkt. Rekent men die groep mee, dan komen sommigen uit op een aantal van 80 miljoen werklozen. De gewenste groei van de werkgelegenheid lijkt het best te realiseren in de 'unorganised' sector waarin momenteel 93 procent van de Indiase beroepsbevolking werkzaam is. Met name in de dienstensector en in mindere mate in de landbouwsector is verdere groei mogelijk. De regering heeft een speciaal National EmploymentGuaranteeScheme opgezet, dat in elk geval voor een deel van het jaar werkgelegenheid garandeert.

Daar waar er een alternatieve maar dan corrumperende vorm van werkgelegenheid bestaat, betreft de krottenwijken. In krottenwijken zijn bewoners voor zaken die ze dagelijks nodig hebben vaak afhankelijk van de onderwereld. In de al eerder genoemde wijk Dharavi bijvoorbeeld zijn bewoners voor levering van hun water en stroom vaak aangewezen op goons. Dat zijn leden van een straatmaffia die in Mumbai opereert. Mensen, ook kinderen, doen alles om aan werk te komen. Kinderen lopen daarbij gevaar in handen te vallen van mensen die ze uitbuiten. Die komen dan in werkplaatsen terecht waar ze voor weinig loon gevaarlijk of ongezond werk doen, of ze worden als kindprostituee aan het werk gezet. Gevaar lopen ook mensen die géén werk kunnen vinden omdat ze ziek of gehandicapt zijn en gaan bedelen. Die vallen in handen van straatbendes die hen dwingen een groot deel af te staan van wat ze aan aalmoezen krijgen.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!