Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow Smokkel, pornografie en prostitutie in India
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Smokkel, pornografie en prostitutie in India E-mail
ImageHet stelen van Indiase kinderen ten behoeve van illegale interlandelijke adoptie komt volgens Indiase kinderbeschermingsorganisatie met enige regelmaat voor. De omvang zou evenwel relatief beperkt zijn. Volgens een studie uit 2006 richten Indiase kinder- en mensenhandelaren zich eerst en vooral op India zelf. Ze ontvoeren, ronselen en kopen kinderen voor kinderarbeid in de landbouw en fabrieken, voor seksuele diensten, voor georganiseerde bedelpraktijken, voor de entertainmentindustrie (reizende circussen, dansgezelschappen en als jockeys voor kameelraces) en gedwongen huwelijken.
- De kinderen lopen, doordat ze niet naar school gaan, een grote achterstand in hun geestelijke ontwikkeling op. Door deze achterstand krijgen ze ook geen kans om hogerop te raken, ze zijn niet geschoold en zijn in de ogen van veel werknemers alleen geschikt om te werken in fabrieken of op het platteland.
- Ook doordat ze hun ouders weinig zien wordt de ontwikkeling belemmerd. De kinderen moeten veel uren per dag werken en als ze thuis komen eten ze en gaan dan direct slapen. Het contact met de ouders is dus minimaal. Er zijn ook kinderen die hun ouders bijna nooit zien, omdat ze slapen en eten op hun werkplek.
- Door het harde werken en te weinig slapen in vergelijking met werken, raken de kinderen uitgeput. De kracht in hun lichaam neemt af en veel kinderen zijn regelmatig ziek. Voor de zieken is er geen of bijna geen zorg. Medicijnen zijn er niet en al helemaal geen ziekenhuizen waar ze kunnen verblijven als ze ziek zijn.
- De kinderen in de fabrieken werken hele dagen in een donkere ruimte met weinig frisse lucht. Doordat ze zo weinig daglicht hebben, gaan ze steeds slechter zien. - Veel kinderen en dan vooral meisjes worden mishandeld en misbruikt. Hun werkgevers maken misbruik van hun positie en de kinderen stribbelen toch niet tegen.
Volgens een rapportage van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is kinderhandel in India een zaak van goed georganiseerde netwerken, waarvan zeer geregeld ook familieleden van de betrokken kinderen, maar ook agenten en andere overheidsfunctionarissen deel uitmaken. Van de 593 districten die India telt is in 378 districten vastgesteld dat er sprake is van georganiseerde mensen- en kinderhandel.De grensoverschrijdende mensen- en kinderhandel hebben nauwelijks te maken met illegale adoptiepraktijken, maar vooral met vrouwenhandel voor prostitutie. India geldt onder meer als een belangrijk ,,doorvoerland'' voor Bengaalse vrouwen die in Pakistan als seksslaaf moeten fungeren. Ook jongetjes uit Afghanistan, Pakistan en Bangladesh worden via India verhandeld om vooral in de Golfstaten als kindslaaf te fungeren.

De oorzaak voor de mensen- en kinderhandel is niet alleen armoede, zoals snel wordt verondersteld. Juist de opkomst van een steeds rijkere middenklasse in India speelt de illegale praktijken in de kaart, vooral voor de seksindustrie. Ook culturele factoren (uithuwelijking, lagere status van meisjes) en politieke factoren spelen een rol. De grenzen van India zijn zeer poreus, veel functionarissen zijn corrupt, mensenhandelaren hebben vaak vrij spel.

De Indiase overheid is er volgens internationale hulporganisaties en ook Buitenlandse Zaken in Washington nog niet in geslaagd een vuist te maken tegen mensen- en kinderhandel. Politie en justitie treden nauwelijks op, de rechtsgang is tergend langzaam en de wetgeving schiet tekort om werkelijk effectief te kunnen zijn. In de afgelopen jaren zijn er wel nationale programma's gestart om vooral de politie bij te scholen op het gebied van mensenhandel, maar de vruchten van dit beleid zijn nog niet geplukt.

Volgens de organisatie Save the Children zou India vooral nieuwe wetgeving moeten opstellen om kinderen te beschermen. De bestaande wetten tegen mensenhandel refereren vooral aan vrouwenhandel, terwijl de positie van kinderen onderbelicht blijft. Problemen zoals diefstal van kinderen voor illegale adopties zullen bij ongewijzigd Indiaas beleid voorlopig dus nog geregeld in het nieuws komen.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!