Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow Verantwoord ondernemen in India levert veel op.
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Verantwoord ondernemen in India levert veel op. E-mail
ImageIndia heeft een goed functionerend opvangcentrum, genaamd Balashrya, voor kinderen die als 'slaaf' aan de weefgetouwen hebben gewerkt. Er wonen zestig kinderen die bij de inspecties zijn gevonden. Vaak zijn ze 'geronseld' in de zeer arme deelstaat Bihar en wonen ze dus niet thuis. De kinderen krijgen full-time basisonderwijs en als ze wat ouder zijn ook beroepsonderwijs. De ouders worden opgespoord zodat deze de kinderen af en toe kunnen bezoeken. De terugkeer van kinderen naar huis wordt begeleid. Hun ouders kunnen 's avonds op school ook leren lezen en schrijven. Vijf scholen is natuurlijk niet genoeg.
Een Zweedse documentaire liet zien onder welke omstandigheden de IKEA producten in diverse landen, waaronder India, worden gemaakt. De rode draad van het verhaal was dat IKEA continue druk uitoefent op haar leveranciers om steeds maar goedkoper te leveren, met als gevolg kinderarbeid, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. De Socialistische Partij ging van start met een gele-kaarten actie bij de vestigingen van IKEA. Van IKEA werd een waterdichte garantie gevraagd dat haar producten niet door kinderen woorden gemaakt. Toen IKEA daar na 10 duizend gele kaarten niet op in ging, verzamelde de SP nog eens 40 duizend rode kaarten bij de klanten die tevens werden gevraagd bepaalde 'besmette producten' niet te kopen. De actie werd uiteindelijk afgeblazen toen IKEA duidelijk maakte dat er een gedragscode zou komen, dat de eigen controle zou worden verscherpt wordt dat er ook onafhankelijk gecontroleerd zal worden. In oktober 2000 kregen de LIW, Novib, FNV en Unicef de IKEA gedragscode die voor de inkoop van al haar producten geldt. Van de leveranciers wordt onder meer verwacht dat ze geen gebruik maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en minstens het wettelijk minimumloon plus overwerk uitbetalen. Ook mogen ze de arbeiders niet beletten om lid te worden van een vakbond en niet mentaal of fysiek onder druk zetten. IKEA stelt ook milieu-eisen aan haar leveranciers. Enkele voorbeelden: gevaarlijk afval moet veilig worden opgeslagen, bepaalde giftige stoffen mogen niet worden gebruikt en er mag geen hout uit beschermde gebieden worden gebruikt. IKEA gaat de twee jaar een management systeem invoeren om te zorgen dat de code wordt nageleefd. In India worden KPMG en ITS (Intertech Testing Systems) ingeschakeld om te controleren of de gedragscode wordt nageleefd. In 2002 wordt voor het eerst verslag gedaan van de resultaten. Hoe het controle-systeem er uit gaat zien blijft echter nog onduidelijk. De nieuwe slogan van IKEA is 'Lage prijzen, maar niet tegen elke prijs'. Of de leveranciers bij de huidige prijzen kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van IKEA valt nog te bezien.

Vorig jaar waren de voetballen uit India in het nieuws. Voor het Europese kampioenschap voetbal in juni publiceerde de Landelijke India Werkgroep (LIW) het rapport The Dark Side of Football over kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden in de Indiase voetbalindustrie. In de deelstaat Punjab stikken minstens tienduizend kinderen voetballen. Hun ouders verdienen minder dan de helft van het officiële minimumloon. Speciale aandacht in het rapport kreeg de rol van de wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA sluit via het bedrijf ISL contracten af met belangrijke sportmerken als Adidas en Nike en met andere voetbal- en sportkledingimporteurs over het gebruik van het FIFA logo en logo's van grote sportevenementen zoals Euro 2000. In die contracten is de gedragscode van de wereldfederatie van sportartikelfabrikanten (WFSGI) opgenomen over behoorlijke arbeidsomstandigheden, zoals uitbetaling van ten minste het minimumloon, vakbondsvrijheid en geen kinderarbeid. Uit onderzoek van de LIW bleek dat het contract op bijna alle punten wordt geschonden.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!