Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Entertainment arrow Specials arrow VERRUIMING KENNISMIGRANTENREGELING
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
VERRUIMING KENNISMIGRANTENREGELING E-mail
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de kennismigrantenregeling verruimd, waardoor ook wetenschappelijk onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist onder de regeling kunnen vallen. De kennismigrantenregeling biedt een snelle procedure voor vreemdelingen die in dienst komen bij werkgevers die zich bij de IND hebben aangemeld voor deelname aan de regeling. Voor hen geldt een procedure waarbij geen tewerkstellingsvergunning vereist is en de aanvraag voor een verblijfsvergunning binnen twee weken door één loket bij de IND in Rijswijk wordt afgehandeld.

Voor kennismigranten geldt een looncriterium. In bepaalde gevallen kan verblijf als kennismigrant worden toegestaan zonder dat aan het looncriterium hoeft te worden voldaan. Voorheen gold dit voor promovendi en voor postdoctoralen en universitair docenten tot 30 jaar. Deze categorie is nu vervangen door vreemdelingen die in Nederland te werk worden gesteld in het kader van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden artsen in opleiding tot specialist toegevoegd aan de groep kennismigranten die niet hoeven te voldoen aan het looncriterium. De mogelijkheden om als wetenschappelijk onderzoeker naar Nederland te komen zijn hiermee aanzienlijk verruimd. Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de behoefte die in de praktijk bestaat bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen aan uitbreiding van de mogelijkheden om hooggekwalificeerde arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte aan te trekken.

Vanaf de invoering van de kennismigrantenregeling in oktober 2004 zijn 4.700 vreemdelingen toegelaten tot Nederland als kennismigrant. Inmiddels hebben meer dan 2.000 werkgevers en instellingen een verklaring in het kader van de regeling afgegeven. De top drie van de arbeidsmarktsectoren waar kennismigranten aan de slag gaan, zijn de ICT-sector, de industrie en wetenschappelijk onderwijs/onderzoek. De top drie van herkomstlanden van kennismigranten zijn India, de Verenigde Staten van Amerika en Japan.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!