Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Entertainment arrow Specials arrow KUNSTFACTOR: nieuwe landelijke organisatie ondersteuning amateurkunst
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
KUNSTFACTOR: nieuwe landelijke organisatie ondersteuning amateurkunst E-mail
Vanaf 1 januari 2007 krijgt Nederland een sectorinstituut voor ondersteuning en promotie van amateurkunst: KUNSTFACTOR. KUNSTFACTOR is voortgekomen uit een fusie tussen het Landelijk Centrum voor Amateurdans (LCA), de Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA), Stichting Schrijven, Theaterwerk NL en Unisono, de ondersteuningsinstelling voor amateurmuziek.

De naam KUNSTFACTOR is gekozen omdat de nieuwe organisatie werkt aan een samenleving waarin kunstbeoefening een factor van betekenis is, omdat factor in het Latijn .de maker. betekent en omdat het een krachtige naam is die ook nog eens refereert aan de X-factor.

Directeur en bestuur
Leo van der Meer, huidige directeur van SBA, wordt directeur ad interim van KUNSTFACTOR tot een vaste directeur is aangesteld. Op dit moment loopt daarvoor een sollicitatieprocedure. Het bestuur is inmiddels benoemd. We willen snel aan de slag, vertelt het bestuur. Nu ook de Nederlandse politiek het belang van amateurkunst inziet en actieve kunstbeoefening wil stimuleren, kunnen we nog meer gaan betekenen voor de amateurkunst en haar 6 miljoen beoefenaars.

Voordelen nieuwe organisatie
De gefuseerde instellingen zien veel voordelen in de nieuwe organisatie. KUNSTFACTOR kan, als 1 organisatie, de belangen van de sector amateurkunst als geheel beter bevorderen. Het instituut kan ook, in samenwerking met partners en het werkveld, de positie van de amateurkunsten en de beoefenaars verstevigen ten opzichte van overheden, beleidmakers en subsidiegevers. Tegelijkertijd staat KUNSTFACTOR met zijn activiteiten midden in de praktijk van de amateurkunstenaars. De ondersteuning die de afzonderlijke disciplines aan hun eigen kunstdisciplines bieden, wil KUNSTFACTOR voortzetten. Daarmee blijft de herkenbaarheid van de diverse kunstvormen behouden. Kijk voor meer informatie over KUNSTFACTOR op www.kunstfactor.nl.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!