Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Nieuws arrow India arrow Kinderen uit Indiase sloppenwijken
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Kinderen uit Indiase sloppenwijken E-mail
Door migratie van platteland naar de stad komt een groot deel van migranten in sloppenwijken, opeengehoopt in krotten. In de sloppenwijken is er een gebrek aan hygiëne (een gebrek aan waterbevoorrading en het voorziene drinkwater is van slechte kwaliteit; geen riolering) en een té grote bevolkingsopeenhoping in erbarmelijke levensomstandigheden.
Deze problemen veroorzaken een grote kans op infectieziektes die zich snel kunnen verspreiden. Daarbij komt dat de bewoners van de sloppenwijken een gebrek aan toegang tot geneeskundige verzorging hebben en het feit dat arme families niet over de nodige middelen beschikken voor geneeskundige zorgen. Dan is er nog het gekende kastensysteem, waarop de Indiase cultuur nog steeds gebaseerd is. Dit heeft als gevolg dat er weinig of geen contact bestaat tussen mensen van verschillende kasten. Op projectbasis probeert men kinderen uit de sloppenwijken van New Delhi inenten tegen Hepatitis B en Tyfus. verder probeert men via dit project studenten in geneeskunde en verpleegkunde uit India (die normaal tot de hogere kasten behoren) aanmoedigen om actief deel te nemen aan projecten ten faveure van de armsten in hun eigen stad. Zij krijgen ook de gelegenheid om rechtstreeks en persoonlijk in contact te komen met de armen. De meesten zijn nog nooit in de sloppenwijken gegaan om er de bewoners te gaan helpen.

Zo worden ze zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen land en groeit in hen het verlangen om de grote verschillen tussen de sociale kasten geleidelijk af te bouwen. Tot slot wordt er uitleg gegeven aan moeders van de kinderen die ingeënt worden over kinderopvoeding, basishygiëne en verzorging. In de weekends en de vakantieperiodes gaan groepen vrijwilligers en 2 verpleegsters naar de wijken om dit vaccinatieproject te realiseren. Het betekent zéér veel voor zowel de jonge dokters als de armen dat ze weten dat Europa hen ondersteunt. Het is de bedoeling om elk jaar opnieuw een 1000-tal kinderen in te enten.

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!