Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Religie arrow Hindoeisme arrow ''Tulsidas, de eeuwige dienaar van God''
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
''Tulsidas, de eeuwige dienaar van God'' E-mail

SpecialsDe Ramayana is geschreven en vertaald in vele talen door vele auteurs. De meest bekende versie is toch de Ramcharitmanas, geschreven door 16e eeuwse Indiase dichter Tulsidas. Doordat het in het Hindi was opgesteld was het geschrift beschikbaar en begrijpelijker voor een groter en breder publiek. 

Vooral door zijn sublieme dichtstijl wist hij vele harten te bekoren. Zo populair als hij was wegens zijn Ramcharitmanas, zo onbekend was zijn levensloop. Historici zijn al vele jaren met elkaar in debat over de mysterieuze levenswandel van Tulsidas. Was hij nu wel of niet getrouwd? Hoe verliep zijn pelgrimage? Onder andere over deze vragen tasten wetenschappers nog steeds in het duister. 

Zijn teksten wist hij ritmisch te gieten in de vorm van doha's en chaupai's, waarmee hij het verhaal van prins Rama en zijn gemalin Sita kon verlevendigen. De Ramcharitmanas, 'Het heilige meer van de Daden van Rama', bestaat uit 5100 chaupai's en 1200 doha's en zeven kand's. Een doha is een tweeregelige vers, een chaupai is een vierregelige vers en een kand is een hoofdstuk.

Het epos vertelt het verhaal van de verbanning uit de stad van Ayodhia van prins Rama en de gebeurtenissen tijdens deze veertienjarige ballingschap in het woud. De oorzaak van deze ballingschap komt doordat Rama's vader koning Dasharatha ooit een belofte had gedaan aan zijn aan een van zijn drie vrouwen Kaikeyi. Zij dwong hem haar zoon Bharata tot troonopvolger te maken. Rama maakte daar geen enkel punt van en vertrok uit eigen beweging naar het oerwoud. Zijn vrouw Sita en zijn jongere broer Lakshman lieten hem niet in de steek en gingen met hem mee. Met zijn drieën beleefden ze vele avonturen in het woud gedurende die veertien jaar. Het dieptepunt was de ontvoering van Sita door de demonenkoning Ravan die haar meenam naar zijn rijk Lanka. Op heldhaftige wijze heeft Rama zijn echtgenote gered met hulp van mens, en dier, waaronder de apen geleid door de trouwe Hanuman. 

Tulsidas was geboren in Rajpur, in de Bandadistrict van Uttar Pradesh (UP) in de zestiende eeuw, rond 1532 na Christus. Ook claimt de deelstaat Bihar zijn geboortegrond. Volgens bronnen betekent zijn naam Tulsidas: 'de dienaar van de geneeskrachtige plant Tulsi', maar volgens andere bronnen is zijn spirituele naam Rambola, hetgeen betekent 'dienaar van Rama'. Vele deskundigen vertalen zijn spirituele naam als ,,de eeuwige dienaar van God". 

Hij wordt gezien als de incarnatie van Valmiki. Valmiki schreef eerder de Ramayana in het Sanskriet. De Sanskrietversie wordt door velen aangenomen als de originele Ramayana. Tulsidas heeft verschillende Ramayana-versies gebruikt als bron voor zijn Ramcharitmanas. De Sanskrietversie van Valmiki hoort hierbij, maar ook de Adhiyatma Ramayana. In de Adhiyatma Ramayana wordt Rama voor het eerst als God beschreven. In de Ramayana van Valmiki is het nog onduidelijk of het om een prins, koning of God gaat. Tulsidas zei zelf dat hij is geboren uit een familie van bedelaren. Historici zijn erover eens dat hij uit een arm Brahmaans geslacht komt. 

Tulsidas had een gemêleerde vriendenkring. Verschillende historische bronnen melden dat hij zich omringde met mensen met allerlei beroepen. Tulsidas ging ook om met mensen uit de lagere kasten, zelfs kastelozen had hij in zijn netwerk van vrienden en kennissen. Bronnen melden ook dat hij minstens een Moslim in zijn gezelschap had.

Een van de verhalen die de ronde doen over zijn huwelijk is dat hij getrouwd zou zijn met Ratnavali. Tulsidas hield zoveel van haar dat hij geen moment zonder haar kon. Op een dag dat zijn echtgenote bij haar vader op bezoek was kon hij het niet verdragen alleen te zijn. De dichter is toen die nacht stiekem naar zijn schoonvader's huis getrokken om Ratnavali te ontmoeten. Ratnavali schaamde zich hiervoor. Ze zei het volgende: ,,Mijn lichaam is slechts een samenstelling van vlees en botten. Als je ook maar de helft van de devotie aan mijn 'vuile' lichaam zou tonen aan Shri Rama, zul je zeker de oceaan van Samsara (levenscyclus) kunnen overbruggen om onsterfelijkheid en eeuwigheid te bereiken". Dit raakte Tulsidas heel diep, omdat hij al sinds zijn jeugd devoot is van Rama en vertrok meteen. Hij verliet het huis en leed een ascetisch bestaan. Veertien jaar van zijn leven heeft hij gewijd aan zijn pelgrimage naar verschillende heilige bedevaartsoorden. Dit verhaal van Tulsidas is eerder verfilmd in zwart-wit in Bollywood (Indiase Hollywood) in Bombay, India. 

Tulsidas heeft niet alleen de Ramayana vertaald en herschreven in het Hindi, maar hij heeft nog elf andere boeken geschreven, waaronder de Vinaya Patrika en Hanuman Chalisa.
De Hanuman Chalisa heeft Tulsidas geschreven als ode aan apengod Hanuman. De legende gaat dat Hanuman hem het verhaal van Rama en Sita heeft ingefluisterd, waarop Tulsidas het heeft opgetekend.

Hoewel hij veel respect en faam genoot van beroemde intellectuelen, raja's (vorsten) en sadhu's (asceten) wilden de Brahmaanse priesters niets met Tulsidas te maken hebben. De Brahmaanse priesters zouden aan macht en invloed inboeten als Rama's levensverhaal toegankelijk zou worden voor het grote publiek en in spreektaal zou verschijnen. Het volk heeft dan geen priester als intermediair meer nodig. De man of vrouw van de straat zou dan de geschriften zelf kunnen interpreteren. Er gaan geruchten dat leden van deze hoogste priesterklasse zelfs aanslagen op hem hebben laten plegen, maar dit is nog niet bewezen. Ook zijn er een aantal pogingen tot diefstal gedaan om Tulsidas zijn werk afhandig te maken en eventueel te vernietigen. 

Andere tegenstanders van Tulsidas waren de Shaivisten, oftewel de aanbidders van de goddelijke manifestatie Shiva. Het schijnt dat de faam van Tulsidas vele Shiva-volgelingen aangezet heeft hun loyaliteit te verplaatsen naar Vishnu. Dat beviel de priesters van de Shaivistische tempels niet en probeerden Tulsidas het leven zuur te maken. 

Over Tulsidas' dood zijn ook verschillende verhalen te vertellen. De deskundigen zijn hier nog steeds over aan het bakkeleien. De ene beweert dat Tulsidas een rivier is ingelopen dan zijn moksha (verlichting) heeft bereikt. De ander zegt dat hij een soort Hemelvaart heeft gemaakt als Jezus Christus van Nazareth. Weer andere bronnen melden dat hij ziek werd en in armoede is gestorven, waaronder Tulsidas eigen teksten over zijn huidziekte. Zijn overlijdensdatum is ook niet honderd procent zeker vastgesteld, net als zijn geboortedatum, maar de Tulsidasdeskundigen zijn unaniem over het jaartal 1623 na Christus. Hij werd vermoedelijk 91 jaar oud. 

Door: Perdiep Ramesar en Dhiren Gangaram Panday

(dit artikel is eerder gepubliceerd in het kwartaalmagazine over spiritualiteit, Hindoeïsme en cultuur, OHM-Vani, van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media (© OHM))

Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!